Bærum Bokholderi AS utarbeider komplett årsregnskap for deres virksomhet.
  • Resultatregnskap
  • Balanseoppstilling
  • Styrets årsberetning
  • Noter
  • Generalforsamlingsprotokoll
  • Selvangivelse med vedlegg
Bærum Bokholderi AS org.nr: 914 218 055
E-post: hilde@bbok.no
Telefon: 47 38 50 58
Adresse: Lommedalsveien 189, 1353 Bærums Verk