Bærum Bokholderi AS bistår med utfylling av alle typer skjema, enten mottaker er Skatteetaten, NAV eller Brønnøysundregistrene.
  • Merverdiavgiftsoppgaven
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift
  • Lønns-og trekkoppgaver
  • Ligningsoppgaver
  • Stiftelse av selskap
  • Søknader
  • Endring i Enhetsregisteret
  • Refusjon av sykepenger
  • Endring av aksjekapital
Bærum Bokholderi AS org.nr: 914 218 055
E-post: hilde@bbok.no
Telefon: 47 38 50 58
Adresse: Lommedalsveien 189, 1353 Bærums Verk