Bærum Bokholderi AS bistår med lønnskjøringer.
  • Lønnsslipper
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • A-melding
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Feriepenger
  • Arbeidstakerregisteret
  • Refusjon av sykepenger
Bærum Bokholderi AS org.nr: 914 218 055
E-post: hilde@bbok.no
Telefon: 47 38 50 58
Adresse: Lommedalsveien 189, 1353 Bærums Verk