Hilde Hagen er daglig leder av Bærum Bokholderi. Hun er autorisert regnskapsfører og registrert revisor. Hun har arbeidserfaring fra skatteoppkrever innen lønn- og avgiftsområdet. Siden 2008 har Hilde Hagen arbeidet som senior revisor i et større revisjonsselskap.

Knut Svensli er skatterådgiver og styreleder hos Bærum Bokholderi. Han har lang erfaring som fagleder på kontrollavdelingen for et av Norges største kemnerkontor. Knut Svensli har flere år bak seg som foredragsholder på skatte- og avgiftsområdet.

Bærum Bokholderi AS org.nr: 914 218 055
E-post: hilde@bbok.no
Telefon: 47 38 50 58
Adresse: Lommedalsveien 189, 1353 Bærums Verk