Bærum Bokholderi AS utarbeider selvangivelse med vedlegg for selskaper og privatpersoner.
    Eksempler på vedlegg
  • Næringsoppgave
  • Lønns og pensjonskostnader
  • Avstemming av egenkapital
  • Avskriving
  • Formue av næringseiendom
  • Gevinst og tapskonto
Bærum Bokholderi AS org.nr: 914 218 055
E-post: hilde@bbok.no
Telefon: 47 38 50 58
Adresse: Lommedalsveien 189, 1353 Bærums Verk